I rekryteringens komplexa värld har personlighetstestning blivit ett oumbärligt verktyg för att navigera mot den rätta kandidaten. Bland de mest erkända av dessa test är Big Five. Big Five granskar fem grundläggande dimensioner av en individs personlighet: Öppenhet för erfarenheter, Samvetsgrannhet, Utåtriktning/extraversion, Vänlighet och Emotionell stabilitet.

Varför Big Five?

Dess förmåga att förutsäga arbetsrelaterade beteenden och passform i olika yrkesroller gör det till en favorit i urvalsprocessen. Studier har visat att särskilt samvetsgrannhet är en konsistent prediktor för jobbprestation över en mängd olika yrkesområden.

Hur samvetsgrant är ditt skrivbord?

Big Five-personlighetstestet är inte bara vetenskapligt grundat – det är också flexibelt. Det kan anpassas till olika branscher och positioner, vilket ger en djupare förståelse för hur en potentiell anställd kan agera i olika situationer. Testet erbjuder insikter som går utöver det traditionella CV:t och intervjun, genom att titta på kandidatens kärnkaraktärsdrag.

HJÄLPER DATADRIVNA BESLUT

Användningen av Big Five vid rekrytering ger arbetsgivare en datadriven grund för sina urvalsbeslut. Det hjälper till att identifiera de kandidater som inte bara har rätt färdigheter, utan också den rätta personlighetsprofilen för att trivas och lyckas i rollen och företagskulturen. Detta minskar risken för också antaganden hos rekryterare som kan bero på bias, fördomar eller feltänk.

I en tid där rätt person på rätt plats blir alltmer kritiskt för organisatorisk framgång, blir Big Five ett allt viktigare verktyg för arbetsgivare som vill göra mer informerade och strategiska rekryteringsbeslut.

Ifall du är intresserad av att höra mer om varför och hur vi på Accurate använder olika tester vid våra rekryteringsuppdrag är du välkommen att höra av dig till oss.