En lyckad rekrytering

Accurates styrka är att rekrytera via relationer och nätverk. Som komplement till det utgår vi från senaste evidens när det kommer till att lyckas med en rekrytering.

Vi utgår från olika urvalsmetoders prediktiva validitet, dvs. förmågan att förutsäga framtida prestation. Exempel på urvalsmetoder är kompetensbaserad intervju (tidigare beteenden som indikerar framtida prestationer) eller psykometriskt test (utvärderar personlighet och förmågor).

Slutligen, våra flexibla prismodeller är utformade att utgå från våra klienters olika behov. Vid ett personligt möte får vi möjlighet att tillsammans diskutera och ta fram ett hållbart erbjudande.

EN FÖRDOMSFRI och evidensbaserad

rekryteringsprocess