Navigera Talang, Skapa Framgång

Från rekrytering till employer branding och performance coaching inom infrastruktur-branschen: Hur vill du transformera och levla upp din organisation?

för Arbetsgivare inom energi, säkerhet, IT, försvar och transport

För dig som söker toppkandidater inom expertsourcing

Obegränsad talangpool

Expertsourcing av toppkandidater inom energibranschen och övrig infrastruktur såsom säkerhet, it, försvar och transport.

erbjudande Med bredd

För dig som söker kandidater till en motiverande arbetsmiljö. Våra tjänster ger dig stöd från första kontakt.

Transparent process

När som helst under processen kan du få direktkontakt med de kandidater vi har funnit för vidare utvärdering.

Vad du får hos accurate

Expertis i relations­skapande

Vårt affärsmål är att generera affärsvärde till våra partners. Vår strategi är att växa organiskt med genuina och långsiktiga relationer med såväl partners som kandidater.

Du får transparens med ansvar.

Datadriven humanism med eftertanke

Vi erbjuder vetenskapligt validerade tjänster inom bl.a. rekrytering, employer branding och ledarutveckling. Vi mäter vad vi gör och levererar vår tjänst med en personlig touch.

Du får en evidensbaserad metodik.

DU & Dina klienter är viktiga för oss

Med expertis inom talangutveckling, kundnytta och företagsutvecklande konsultation, agerar vi som en operativ och holistisk advisorybyrå inom coaching och rekrytering för er.

Vi ger dig fokus på ditt kundvärde.

En framgångsrik process för samarbete

4 steg med kvalitets­säkrat resultat

1. dialog

En givande & öppen dialog bidrar till en god start.

2. Assessment

Du får en grundlig och klar behovsanalys och målbild.

3. Leverans

Du garanteras en tjänst med transparens & kvalitet.

4. Feedback

Du får löpande återkoppling och uppföljning av resultat.

Referenscase Rekrytering

LinxoN fick special­kompetens efter en vecka

När Linxons VD och HR-chef kontaktade oss med det första uppdraget visste varken de eller vi hur snabbt det skulle gå att finna den väldigt specifika kompetens som de var ute efter. Efter att tillsammans gjort en behovsanalys tog det dock inte längre tid än en vecka förrän vi satte den första i raden av många lyckade rekryteringar.

Nyckeln till det vårt resultatet är att vi använder vårt breda nätverk inom just kraft- och energisektorn.

VÅRA TJÄNSTER inom koncernen

Accurate Recruiting är en del av Accurate Tech House som ingår i Nicomatic-koncernen, en koncern med över 20 bolag över hela världen.

Affärsinnovation och konsultation – ACCURATE CONSULTING

Hos Accurate Consulting får du specialiserad rådgivning inom kärnaffärsområden som digital transformation, företagsstyrning och ledarskap för framtidssäkring av din organisation.

Produktutveckling och sälj – Accurate Tech House

Med Accurate Tech House’ 20 framgångsrika års resultat, levererar vi operativa strategier när det kommer till produkt oavsett om det rör sig om sälj, design, tillverkning eller utveckling.

Global marknadsexpertis – Nicomatic Group

Med vårt moderbolag Nicomatic levererar vi strategiska insikter inom produktutveckling och marknadsanpassning för att ge dig en global konkurrensfördel.