• Ledarskap och coaching: de första 100 avgörande dagarna
  När en ledare kliver in i sin nya roll är de första 100 dagarna ofta de mest kritiska. Det är under denna period som ledaren inte bara etablerar sina prioriteringar och mål, utan också lägger grunden för sina relationer och sin påverkan inom organisationen. En studie av McKinsey & Company understryker vikten av att snabbt…
 • Företagskultur, lönsamhet och framtiden
  BETYDELSEN AV EN FÖRETAGSKULTUR Företagskultur innefattar de värderingar och normer som styr interaktionerna inom ett företag. Den påverkar allt från beslutsfattande till dagliga arbetsrutiner och är kritisk för att skapa ett engagerat och motiverat team. Enligt Gallup visar företag med engagerade medarbetare 21% högre lönsamhet jämfört med de med lågt engagemang. SKAPANDET AV EN POSITIV…
 • Mångfaldens kraft: Nyckeln till företags framgång
  I dagens globaliserade värld, där företag ständigt söker nya sätt att förbättra prestanda och öka lönsamheten, framträder ett koncept tydligt som en kritisk framgångsfaktor: mångfald. Omfattande forskning och flera studier har belyst hur mångfald inte bara är en etisk imperativ utan också en ekonomisk nödvändighet. MCKINSEY & COMPANY, HBR, CREDIT SUISSE M.FL. ÄR ENIGA –…
 • Big Five: En Kompass i Rekryterings­djungeln
  I rekryteringens komplexa värld har personlighetstestning blivit ett oumbärligt verktyg för att navigera mot den rätta kandidaten. Bland de mest erkända av dessa test är Big Five. Big Five granskar fem grundläggande dimensioner av en individs personlighet:
 • Vad blir ditt nästa steg i karriären?
  Har du funderat på att ta nästa steg i din karriär? Accurate Recruiting är inte bara en rekryteringsbyrå – vi är din partner för att navigera genom professionella förändringar och ta spännande kliv framåt.